Νέα

11/03/2020 Νέα

Καινοτόμα τουριστικά οικοσυστήματα στην Απουλία: συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου

Στα πλαίσια του έργου CI-NOVATEC "Διαχείριση Πελατών και Μάρκετινγκ για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα" που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG VA Greece-Italy 2014/2020, η Περιφέρεια της Απουλία - Τμήμα Τουρισμού, Οικονομίας του Πολιτισμού και Αξιοποίησης της Επικράτειας αναπτύσσει νέες τεχνικές και καινοτόμες τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την τουριστική εμπειρία για τη βελτίωση των επιδόσεων του περιφερειακού τουριστικού συστήματος.

08/03/2020 Νέα

Συνάντηση των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC στο Monte Sant'Angelo

Η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών στο πλαίσιο του προγράμματος CI-NOVATEC που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα INTERREG V-Α Ελλάδα-Ιταλία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδρίων - Δημοτική Βιβλιοθήκη «Ciro Angelillis» Monte Sant'Angelo.

13/02/2020 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ευρωπαϊκού έργου CI-NOVATEC "Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα - Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems" στη Ναύπακτο

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC, “Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” του Προγράμματος Interreg V-Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο την Τετάρτη 15/01/2020 στη Ναύπακτο στην Αίθουσα Ναυπακτίας του Δημαρχείου της Ναυπάκτου με θέμα: «Η αξία της πελατειακής ευφυΐας στον Τουρισμό: Πως η γνώση της ικανοποίησης των τουριστών επηρεάζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις».

10/02/2020 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Έργου CI-NOVATEC "Πελατειακή Ευφυΐα Για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence For InNOVAtive Tourism ECosystems" στα Πράμαντα

Η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC, “Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” του Προγράμματος Interreg V-Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο τη Δευτέρα 03/02/2020 στα Πράμαντα στο Συνεδριακό Κέντρο Δημαρχείου Πραμάντων με θέμα: «Η αξία της πελατειακής ευφυΐας στον Τουρισμό: Πώς η γνώση της ικανοποίησης των τουριστών επηρεάζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις».