Νέα

02/02/2020 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Του Ευρωπαϊκού Έργου CI-NOVATEC "Πελατειακή Ευφυΐα Για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence For InNOVAtive Tourism ECosystems" στην Άρτα

Η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC, “Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” του Προγράμματος Interreg V-Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο την Πέμπτη 23/01/2020 στην Άρτα στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου της Άρτας με θέμα: «Η αξία της πελατειακής ευφυΐας στον Τουρισμό: Πως η γνώση της ικανοποίησης των τουριστών επηρεάζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις».

02/02/2020 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Του Ευρωπαϊκού Έργου CI-NOVATEC "Πελατειακή Ευφυΐα Για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence For InNOVAtive Tourism ECosystems" στην Κόνιτσα

Η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC, “Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” του Προγράμματος Interreg V-Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο την Τετάρτη 22/01/2020 στην Κόνιτσα στην Αίθουσα Διαλέξεων του Δημαρχείου της Κόνιτσας με θέμα: «Η αξία της πελατειακής ευφυΐας στον Τουρισμό: Πως η γνώση της ικανοποίησης των τουριστών επηρεάζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις».

12/01/2020 Νέα

Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης - Δημιουργία περιφερειακού δικτύου του έργου CI-NOVATEC «Πελατειακή Ευφυΐα για καινοτόμα τουριστικά οικοσυστήματα» στο Ruvo di Puglia, Ιταλία

Η συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης για την ίδρυση του Περιφερειακού Δικτύου του έργου CI-NOVATEC - "Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα", που χρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020, πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2019 στη αίθουσα συνεδριάσεων του Palazzo Caputi στην πόλη Ruvo di Puglia, Ιταλία.

20/12/2019 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ευρωπαϊκού έργου CI-NOVATEC "Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems" στην Αρχαία Ολυμπία

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC, “Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” του Προγράμματος Interreg V-Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο την Τετάρτη 11/12/2019 στην Αρχαία Ολυμπία στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου της Αρχαίας Ολυμπίας με θέμα: «Η αξία της πελατειακής ευφυΐας στον Τουρισμό: Πως η γνώση της ικανοποίησης των τουριστών επηρεάζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις».