Νέα

10/12/2019 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ευρωπαϊκού έργου CI-NOVATEC "Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems" στα Καλάβρυτα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC, “Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” του Προγράμματος Interreg V-Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο την Τετάρτη 4/12/2019 στα Καλάβρυτα στο αρχοντικό της Παλαιολογίνας με θέμα: «Η αξία της πελατειακής ευφυΐας στον Τουρισμό: Πως η γνώση της ικανοποίησης των τουριστών επηρεάζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις».

29/11/2019 Νέα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα Καλάβρυτα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC - “Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα - Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems”του Προγράμματος Interreg V-Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:

20/11/2019 Νέα

4η Συνάντηση Έργου του CI – NOVATEC “Διαχείριση Πελατών και Μάρκετινγκ για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα” στο Ostuni, Puglia

Η 4η Συνάντηση στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC "Διαχείριση Πελατών και Μάρκετινγκ για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα" θα λάβει χώρα στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2019 στο Ostuni Palace Hotel Meeting SpA του Ostuni στην Απουλία.

20/11/2019 Νέα

Καινοτόμα τουριστικά οικοσυστήματα στην Απουλία: συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου CI-NOVATEC

Καινοτόμα τουριστικά οικοσυστήματα στην Απουλία: συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου CI-NOVATEC