Νέα

04/07/2019 Νέα

3η συνάντηση του έργου CI NOVATEC

Η τρίτη συνάντηση εργασίας του έργου CI NOVATEC - Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism Ecosystems, πραγματοποιήθηκε την 1η και 2η Ιουλίου 2019 με μεγάλη επιτυχία, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας, με την συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου. Την συνάντηση διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών.

20/06/2019 Νέα

1η προκαταρκτική συνάντηση για το Περιφερειακό Δίκτυο CI-Novatec στην Άρτα

Η πρώτη προκαταρκτική συνάντηση για το Περιφερειακό Δίκτυο CI-Novatec στην Άρτα (κέντρο της πόλης) πραγματοποιήθηκε στις 12/06/2019, στις 7:00 μ.μ., στην επιλεγμένη πιλοτική περιοχή της Άρτας για την ίδρυση περιφερειακού δικτύου.

15/05/2019 Εκδηλώσεις

Παρουσίαση του CI-Novatec στην εκδήλωση ΙnnoXenia Café

Ο καινοτόμος χαρακτήρας και οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές στον τουριστικό κλάδο ήταν το αντικείμενο της εκδήλωσης InnoXenia Cafe το οποίο διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.

13/04/2019 Νέα

Η συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στα Καλάβρυτα

Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, στο «Αρχοντικό Παλαιολογίνας», κατά τη διάρκεια της συνάντησης στρογγυλής τραπέζης, θεσπίστηκε το Περιφερειακό Δίκτυο της Πιλοτικής Περιφέρειας Καλαβρύτων στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου "CI NOVATEC-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism Ecosystems" του διακρατικού προγράμματος Interreg Greece Italy 2014-2020.