Ημερίδα Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Έργο CI-NOVATEC στα Καλάβρυτα και Εκπαίδευση των μελών των Τοπικών Συνεργειών Τουρισμού και των μελών των φορέων χάραξης πολιτικής στα Καλάβρυτα

04/08/2020 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Ημερίδα Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Έργο CI-NOVATEC στα Καλάβρυτα και Εκπαίδευση των μελών των Τοπικών Συνεργειών Τουρισμού και των μελών των φορέων χάραξης πολιτικής στα Καλάβρυτα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του έργου CI-NOVATEC-“Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” του Προγράμματος InterregV-Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης και εκπαίδευσηςτων μελών των Τοπικών Συνεργειών Τουρισμού και των μελών των φορέων χάραξης πολιτικής στα Καλάβρυτα, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, στο κτίριο της Παλαιολογίνας.

Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του Δήμου Καλαβρύτων, ο Δήμαρχος Αθανάσιος Παπαδόπουλος,ο οποίος αφού μίλησε για την περιοχή, τόνισε τη σημασία και τα οφέλη του έργου. Συνοπτική περιγραφή του έργου και παρουσίαση του προωθητικού υλικούέκανε η κ. Κωνσταντίνα Λάνταβου, υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου. Μίλησαν επίσης ο εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Λεωνίδας Βασιλόπουλος καθώς και μέλη της ομάδας έργου από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην ημερίδα, όπου τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας λόγω COVID19, συμμετείχανεκπρόσωποι των Τοπικών Συνεργειών Τουρισμού, εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διαχειριστές τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος και τοπικών εκδηλώσεων με έδρα την περιοχή των Καλαβρύτων και εκπρόσωποι φορέων διοίκησης και χάραξης πολιτικής.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν γιατη συνολική πορεία υλοποίησης του έργου και για τις δυνατότητες της πλατφόρμας που δημιουργήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου CI-NOVATEC, όσον αφοράστην καταγραφή των απόψεων και της ικανοποίησης των επισκεπτών της περιοχής αλλά καιστον τρόπο χρήσης της για την προβολή των επιχειρήσεων και της περιοχής των Καλαβρύτων γενικότερα.

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Λάνταβου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του έργου CI-NOVATEC, e-mail: k.lantavou@pde.gov.gr, τηλέφωνοεπικοινωνίας: 2613-613 636