Προωθητική συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη της πιλοτικής περιοχής Monte Sant'Angelo

28/01/2021 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Προωθητική συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη της πιλοτικής περιοχής Monte Sant'Angelo

Στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC «Ευφυΐα Πελατών για καινοτόμα οικοσυστήματα τουρισμού» που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα CBC INTERREG VA Ελλάδα-Ιταλία 2014/2020, η Περιφέρεια Απουλίας - Τμήμα Τουρισμού, Οικονομίας Πολιτισμού και Αξιολόγησης Επικράτειας διοργάνωσε μια ηλεκτρονική συνάντηση στις 25 Ιανουαρίου 2021 με τους τοπικούς φορείς του Monte Sant'Angelo, μία από τις τρεις πιλοτικές περιοχές που επέλεξε η Περιφέρεια της Απουλίας για την ανάπτυξη νέων «τουριστικών οικοσυστημάτων» σε επίπεδο μικροπεριφερειών, προκειμένου να προωθηθεί η πλατφόρμα CI-NOVATEC που επιτρέπει τη διαχείριση και την προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού στην Απουλία και την Ελλάδα.

Επιπλέον, χάρη σε αυτήν την πλατφόρμα, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συλλέγουν δεδομένα βάσει εμπειριών από επισκέπτες, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση επιχειρηματικών και πολιτικών αποφάσεων προκειμένου να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία για το τοπικό οικοσύστημα τουρισμού. Στη συνάντηση συμμετείχε η κα Rosa Palomba, η Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Monte Sant'Angelo.

Πληροφορίες τοποθεσίας

Πότε

25 Ιανουαρίου 2021

Που

Διαδικτυακά