Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης Επιχειρήσεων, Συλλόγων και Φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού

05/03/2021 Νέα

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης Επιχειρήσεων, Συλλόγων και Φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού

Μη χάσετε τις πολύ ενδιαφέρουσες ημερίδες ενημέρωσης φορέων που δραστηριοποιούνται στον #Τουρισμό του έργου CI-NOVATEC που διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου!

Ημερίδες με ενδιαφέροντες ομιλητές στο αντικείμενο της Πελατειακής Ευφυίας & Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα!

  • Πράμαντα, Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, 17.00μμ
  • Κόνιτσα, Τρίτη 9 Μαρτίου 2021, 17.00μμ
  • Άρτα, Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, 17.00μμ

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ: https://forms.gle/VZ5z6WNo55wFsjWk6

Πληροφορίες: ddora@mediasuite.gr και στην επίσημη σελίδα του έργου στο Facebook @InterregCINovatec

Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι εταίρος στο διασυνοριακό πρόγραμμα CI-Novatec, το οποίο εισάγει μια καινοτόμο μεθοδολογία συλλογής δεδομένων σχετικά με την προσωπική εμπειρία των επισκεπτών, προκειμένου να ενισχύσει τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων & αποφάσεων πολιτικής, με στόχο την αναβάθμιση των τοπικών Οικοσυστημάτων Τουρισμού.

Το έργο CI-NOVATEC εστιάζει στις Τοπικές Συνέργειες Τουρισμού (Local Tourism Clusters - LTCs), οι οποίες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ενίσχυσης της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής διασυνοριακής συνεργασίας.