Περιοχή συνεργατών

Για να εισέλθετε στην περιοχή συνεργατών του έργου CI-NOVATEC παρακαλούμε πιέστε το πλήκτρο:

  Ξεκινήστε  

Σημειώστε ότι μόνο οι συνεργάτες του έργου CI-NOVATEC μπορούν να έχουν πρόσβαση στον τομέα, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που τους έχουν εκχωρηθεί.