Στατιστικά

loader

Αυτό το γράφημα δείχνει το ποσοστό του πλήθους των απαντήσεων των επισκεπτών ανά πιλοτική περιοχή

loader

Αυτό το γράφημα δείχνει το ποσοστό του πλήθους των απαντήσεων των επισκεπτών ανά πιλοτική περιφέρεια

 

loader

Αυτό το γράφημα δείχνει το ποσοστό του πλήθους των επισκεπτών ανά πιλοτική περιοχή

loader

Αυτό το γράφημα δείχνει το ποσοστό του πλήθους των επισκεπτών ανά πιλοτική περιφέρεια

 

loader

Αυτό το γράφημα δείχνει το ποσοστό της συνολικής διάρκειας αλληλεπίδρασης σε δευτερόλεπτα των επισκπτών ανά πιλοτική περιοχή

loader

Αυτό το γράφημα δείχνει το ποσοστό της συνολικής διάρκειας αλληλεπίδρασης σε δευτερόλεπτα των επισκπτών ανά πιλοτική περιφέρεια

 

loader

Αυτό το γράφημα δείχνει τη χρήση παρόχων ταυτοποίησης από τους επισκέπτες που συμμετέχουν στο ερωτηματολόγιο

loader

Αυτό το γράφημα δείχνει τη γλωσσική επιλογή από τους επισκέπτες που συμμετέχουν στο ερωτηματολόγιο

loader

Αυτό το γράφημα δείχνει τον τύπο επιλογής σημείου εισόδου των επισκεπτών που συμμετέχουν στο ερωτηματολόγιο