Church of Koimiseos Theotokou

Pramanta

Church of Koimiseos Theotokou

Plesia

Navigate via Google Maps
Type
 • Religious
Geography
 • Mountainous
Seasons
 • Autumn
 • Spring
 • Winter
 • Summer

Related Points of Interest

Viliza's Monastery

 • Religious
 • Historical

Museum of Viliza's Monastery

 • Religious
 • Cultural
 • Historical

Church of Saint Vlasios

 • Religious
 • Historical