Church of Koimiseos Theotokou

Pramanta

Church of Koimiseos Theotokou

Plesia

Navigate via Google Maps
Type
  • Religious
Geography
  • Mountainous
Seasons
  • Autumn
  • Spring
  • Winter
  • Summer

Related Points of Interest

Viliza's Monastery

  • Religious
  • Historical

Church of Saint Vlasios

  • Religious
  • Historical